Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Datert: 08.02.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): WWF (World Wildlife Fund) har i den senere tid vært svært aktive i en kampanje mot Norges ulveforvaltning, og har til dels forsøkt å sverte Norges rykte som miljønasjon i utlandet. Miljøverndepartementet oppnevner en representant til styret i WWF.

Hva er bakgrunnen for at Miljøverndepartementet ønsker å ha en representant i styret i en forening som lager hetspropaganda mot Norge i utlandet?


Les hele debatten