Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om tiltak for at sikkerheten på Rørosbanen skal bli så god som mulig, i lys av Jernbaneverkets innrømmelse av at banen er i dårligere forfatning enn før

Datert: 08.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Rørosbanen er i dårligere forfatning enn før, innrømmer Jernbaneverket i et oppsiktsvekkende brev til Riksadvokaten. Dette står i sterk kontrast til det som er hevdet i de siste 3 år. Det sies at sikkerheten mot kollisjon er noe dårligere ivaretatt enn tidligere.

Er statsråden fornøyd med dette ca. ett år etter Åsta-ulykken, og hva vil statsråden gjøre for at sikkerheten skal bli så god som mulig?


Les hele debatten