Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til statsministeren

Om å sikre at handlingsplanen mot rasisme og handlingsplanen for menneskerettigheter omsettes i handling og konkrete resultater

Datert: 08.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av statsminister Jens Stoltenberg

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): Aftenposten har dokumentert mer enn 30 alvorlige hendelser knyttet til rasisme og diskriminering i Norge. Offentlige rapporter, jf. UDI, viser at rasisme er utbredt. Samtidig får Norge kritikk for manglende overholdelse av menneskerettighetene av internasjonale overvåkingsorganer. Derfor må handlingsplanen for menneskerettigheter og handlingsplanen mot rasisme raskt og effektivt følges opp.

Hvordan vil statsministeren sikre at planene omsettes i handling og konkrete resultater?


Les hele debatten