Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om at mange tankfartøyer som trafikkerer havner i Øst-Europa er såkalte substandardfartøyer, sett i forhold til en fremtidig atomavfallstransport langs vår kyst

Datert: 08.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Svenske sjøfartsmyndigheter informerte siste uke om at hvert syvende tankfartøy som trafikkerer havner i Østersjøen er såkalte substandard fartøyer, og at det kun er et tidsspørsmål før det inntreffer alvorlige ulykker og forurensingskatastrofer. Dette gjelder i hovedsak fartøyer som trafikkerer havner i tidligere Øst-Europa, hvor skipskontrollens arbeid synes å være tilfeldig. Det kan være nærliggende å knytte dette til fremtidig transport av atomavfall langs vår kyst.

Bekymrer dette statsråden?


Les hele debatten