Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Om den betydelig forverrede situasjonen for Falun Gong-tilhengerne i Kina, og om å ta opp de alvorlige bruddene på religionsfriheten med kinesiske myndigheter

Datert: 08.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I den siste tiden er situasjonen betydelig forverret for Falun Gong-tilhengere i Kina. Kinesiske myndigheter har trappet opp sin forfølgelse med omfattende massearrestasjoner og fengsling uten lov og dom. 110 Falun Gong-praktiserende antas å ha mistet livet i fengsel og leire siden juli 1999, da bevegelsen ble forbudt.

Hva vil utenriksministeren gjøre for å ta opp slike alvorlige brudd på religionsfriheten, og når vil utenriksministeren ta opp Falun Gongs situasjon spesielt med Kina?


Les hele debatten