Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om grenseovervåkingen i sammenheng med Schengen-implementeringen, og at det ikke er tilstrekkelige ressurser for kystovervåking i Sør-Norge

Datert: 09.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Justisministeren uttalte tidligere at grenseovervåkingen er vel ivaretatt i sammenheng med Schengen-implementeringen. Etter dette har det blitt klart at det ikke finnes tilstrekkelige ressurser for kystovervåking i Sør-Norge, og at grenseovervåkingen kun ivaretas av 3 mindre fartøyer fra Halden til Rørvik. Antall utenlandske fartøyer anslås til over 100 000 årlig.

Hva har statsråden, som ansvarlig ministerer for å ivareta Schengen-implementeringen, tenkt å gjøre med dette?


Les hele debatten