Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til utenriksministeren

Om opprettelse og organisering av et pilotprosjekt for overvåking, rapportering og verifisering av næringslivets overholdelse av menneskerettighetene internasjonalt

Datert: 09.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): Ifølge handlingsplanen for menneskerettigheter skal det etableres et pilotprosjekt for overvåking, rapportering og verifisering av næringslivets overholdelse av menneskerettighetene internasjonalt. Ordningen skal baseres på frivillighet.

Når blir pilotprosjektet opprettet, og hvordan vil det bli organisert?


Les hele debatten