Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å påse at det blir fortgang i Norges forskningsråds arbeid med å utvide informatikkbygget i Gaustadbekkdalen, som vil øke kapasiteten innenfor IT-utdanning

Datert: 09.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Et flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ba i Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1998-1999 Regjeringen legge til rette for at Norges forskningsråd allerede i 1999 kunne starte arbeidet med å utvide informatikkbygget i Gaustaddalen. Det er forutsatt at Forskningsrådet skal eie bygget. Det er gitt anledning til låneopptak. Stortinget har vedtatt å øke kapasiteten innenfor IT-utdanning. Det haster derfor med å få bygget på plass.

Hvor står saken, og vil statsråden påse at det blir fortgang i arbeidet?


Les hele debatten