Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Datert: 09.02.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Regjeringen antyder at en utvidelse av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil kan være et virkemiddel for å øke kystberedskapen. En slik utvidelse medfører at Forsvaret må tilføres ytterligere ressurser. Som et minimum, og sannsynligvis det mest effektive virkemiddel, er det vel radarovervåking kombinert med annen informasjon som kan bidra til en effektiv håndhevelse av norsk suverenitet i området.

Kan statsråden redegjøre for hva som må til for å sikre en helhetlig sjøovervåking?


Les hele debatten