Spørretimespørsmål fra Bjørnar Olsen (A) til olje- og energiministeren

Om å sikre kraft til nordre Nordland og Sør-Troms fra sentralnettet, på bakgrunn av et forslag om kraft gjennom regionalnettet

Datert: 21.11.1997
Fremsatt av: Hill-Marta Solberg (A)
Besvart: 17.12.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bjørnar Olsen (A)

Spørsmål

Bjørnar Olsen (A): I forbindelse med omorganisering av sentralnettet i Nord-Norge er det forslag om at kraft til nordre Nordland og Sør-Troms ikke skal skje gjennom sentralnettet, men gjennom regionalnettet. Dette har både økonomiske og beredskapsmessige ulemper.

Hva vil statsråden gjøre for at denne delen av landet skal sikres kraft fra sentralnettet?


Les hele debatten