Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til samferdselsministeren

Om støyskjerming langs E18 gjennom Lier kommune

Datert: 14.02.2001
Fremsatt av: Unni Hennum Lie (KrF)
Besvart: 21.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Lier kommune har E18 igjennom bygda, og har i mer enn 20 år arbeidet for og ventet på støyskjerming. Statens vegvesen har sammen med Lier kommune og de berørte innbyggerne utarbeidet kommunedelplanen som gjelder støyskjerming. Under utarbeidelsen ble det på flere store folkemøter skapt forventninger til at man endelig skulle få en løsning. Nå virker det som støyskjermingen forskyves igjen.

Vil statsråden ta initiativ til at beboerne endelig blir støyskjermet, og når vil det skje?


Les hele debatten