Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Om at norsk industri pga. EØS-avtalen kan bli pålagt ekstra elavgifter og andre miljøavgifter på over 7 mrd. kr årlig

Datert: 15.02.2001
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 21.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): På grunn av EØS-avtalen kan norsk industri bli pålagt ekstra elavgifter og andre miljøavgifter på over 7 mrd. kroner årlig, ifølge Dagens Næringsliv. Dette kan bli tvangsinnført i Norge på tross av at Stortinget nylig med solid flertall har vedtatt at industrien skal være fritatt for elavgift. Også det særlige fritak for elavgift i Finnmark og Nord-Troms kan bli tvangsopphevet.

Vil Regjeringen godta at norsk skatte- og avgiftspolitikk i stadig større grad avgjøres i Brussel?


Les hele debatten