Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til barne- og familieministeren

Om når Stortinget vil bli forelagt forslag om prøveprosjekter for å bedre norskkunnskapene for barn i førskolealder med minoritetsbakgrunn

Datert: 15.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): For at barn med minoritetsbakgrunn skal integreres og lykkes med skolegangen er det å beherske norsk avgjørende. Helst skal barna beherske norsk før de begynner på skolen. Et enstemmig Storting vedtok i mai 1999: "Stortinget ber Regjeringen utrede ulike prøveprosjekter for å bedre norskkunnskapene for barn i førskolealder, og legge fram dette for Stortinget på en egnet måte."

Når vil Regjeringen legge frem forslag om slike prøveprosjekter?


Les hele debatten