Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om hva som vil bli gjort for at BP utreder Nordland som driftssenterlokaliseringssted for offshoreaktivitet, og om aktivitetens hittil små ringvirkninger for fylket

Datert: 15.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Offshoreaktiviteten utenfor Nordlandskysten er sterkt økende. Hittil er de lokale ringvirkninger av aktiviteten svært små. BP sier i en redegjørelse i forbindelse med Skarvfeltet at de trolig etablerer et eget driftssenter for Midt-Norge og Nordland uten at Nordland vurderes som lokaliseringssted. Dette skaper sterke negative reaksjoner i Nordland.

Er statsråden fornøyd med de ringvirkninger som aktiviteten hittil har gitt Nordland, og hva vil han gjøre for at Nordland kan utredes som driftssenterlokaliseringssted?


Les hele debatten