Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om muligheten for reklamefinansiert undervisningsfjernsyn i NRK, sett i forhold til målet om å minske reklamepresset mot barn

Datert: 15.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det bekreftes fra sentrale folk i NRK-ledelsen at det kan være aktuelt med reklamefinansiert undervisningsfjernsyn ved omlegging til digitalt fjernsyn. Samtidig foreslår Nyborg-utvalget skjerpet forbud mot kringkastingsreklame rettet mot barn.

Mener statsråden at reklamefinansiert undervisningsfjernsyn lar seg forene med målsettinga om å minske reklamepresset mot barn, og vil hun foreta seg noe overfor NRK for å hindre en eventuell reklamefinansiering av NRKs undervisningsfjernsyn?


Les hele debatten