Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Om å vurdere en særskilt kalkulasjonsrente for verdsetting av skog, slik et flertall i innstillingen til skogmeldingen sa det kunne være grunnlag for

Datert: 15.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I innstillingen til Skogmeldingen (Innst. S. nr. 208 for 1998-1999) ville flertallet ikke være med på Høyres ønske om å erstatte prisreguleringen med fri prisdannelse. Flertallet sa allikevel at "det kan være grunnlag for å vurdere en særskilt kalkulasjonsrente for verdsetting av skog". Det er gått snart to år siden Skogmeldingen, og noen økt aktivitet i Skog-Norge er ikke nådd.

Når vil statsråden følge opp henstillingen i Skogmeldingen?


Les hele debatten