Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om å iverksette en forpliktende bykjernepolitikk i de største byene der staten er stor grunneier, i tråd med bl.a. miljøbyprogrammets anbefalinger

Datert: 16.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I miljøbyprogrammets anbefalinger og i Miljøverndepartementets rådgivningsdokument om sentrumsutvikling legges det vekt på forpliktende samarbeid mellom grunneier, næringsliv, offentlige etater og kommunene. I sentrumsområder der staten er stor grunneier innebærer dette også statlig deltakelse i samarbeidet.

Hvilke initiativ vil bli tatt for å iverksette en slik forpliktende bykjernepolitikk, i første omgang i de fire største norske byene?


Les hele debatten