Spørretimespørsmål fra Kari Økland (KrF) til miljøvernministeren

Om at kråkebollenes nedbeiting av tareskogen er i ferd med å bli et alvorlig problem, med utvikling av "ørkenlandskap" og dramatisk nedgang i kystfisket

Datert: 16.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): Ifølge Fiskeribladet er kråkebollenes nedbeiting av tareskogen i ferd med å bli et alvorlig problem. På store deler av kysten av Nord-Trøndelag og Helgeland er viktig fauna for sjøens primærproduksjon erstattet av et undersjøisk "ørkenlandskap", og kystfisket har hatt en dramatisk nedgang.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og hva vil Regjeringen foreta seg i saken?


Les hele debatten