Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til landbruksministeren

Om at Kistefos Træsliberi AS får kjøpe en skogeiendom i Etnedal kommune framfor en småbruker fra bygda som vil bygge ut sin eiendom

Datert: 16.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): En skogteig på 6 000 dekar i Etnedal kommune er solgt til Kistefoss Træsliperi, et aksjeselskap med store skogeiendommer spredt i flere andre kommuner, til sammen 86 000 dekar. En småbruker fra bygda, som ønsker å bygge ut sin eiendom for å kunne leve av det, har søkt om forkjøpsrett og fått medhold i kommunestyret og fylkeslandbruksstyret, men staten har avslått.

Mener statsråden det er til nytte for våre bygdesamfunn at et aksjeselskap får kjøpe eiendommen framfor en som lever av sitt småbruk?


Les hele debatten