Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Regjeringens standpunkter til Mjøs-utvalgets utredning vil bli offentliggjort etter hvert som man har trukket konklusjonen, og lenge før stortingsmeldingen blir fremlagt

Datert: 10.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H):


Les hele debatten