Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å benytte i hvert fall en del av milliarden som ble bevilget til utenlandsbehandling av pasienter, på en mer regningssvarende måte i Norge

Datert: 24.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten