Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til helseministeren

Om ivaretakelsen av føre var-prinsippet i forhold til mulig import av kugalskapssmitte, med henvisning til importen av levende dyr fra land der smitten er påvist

Datert: 24.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av helseminister Tore Tønne

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten