Muntlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til justisministeren

Om at Justisdepartementet har overprøvd Statens helsetilsyn og innstilt på betydelig mindre billighetserstatning til blødere som er blitt påført hepatitt C ved sykehusbehandling

Datert: 24.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF):


Les hele debatten