Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om å gi enkeltmannsforetak mulighet til å sende inn momsoppgave på slutten av året sammen med årsregnskapet, i stedet for annenhver måned

Datert: 21.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Når merverdiavgift på tjenester innføres fra 1. juli, må 60 000 nye virksomheter sende inn momsoppgave annenhver måned. Særlig for enkeltmannsforetak legger dette beslag på uforholdsmessig mye tid og ressurser. Landbruket har allerede en ordning som gjør det mulig å sende inn momsoppgaven på slutten av året sammen med årsregnskapet. Næringsdrivende i landbruket spares dermed for unødig byråkrati.

Vil statsråden sørge for at enkeltmannsforetak kan få en lignende ordning?


Les hele debatten