Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Om hvordan staten vil bidra til utviklingen av T-banen i Oslo i forbindelse med handlingsprogrammet tilknyttet Nasjonal transportplan

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): T-banen i Oslo er Norges suverent største skinnegående transportsystem, med ca. 70 millioner reisende per år. Oslo kommune har forpliktet seg til å ta igjen vedlikeholdsetterslep og fornye vognmateriellet. For å få en moderne metro kreves det også investeringer utover dette.

Hvordan vil staten bidra til utviklingen av T-banen i forbindelse med det handlingsprogram som snart skal legges fram i forbindelse med Nasjonal transportplan?


Les hele debatten