Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om statsrådens uttalelse om utbetaling av studielånet i fire bolker i stedet for to, angivelig fordi studentene ikke er i stand til å styre egen økonomi

Datert: 22.02.2001
Fremsatt av: André Kvakkestad (FrP)
Besvart: 28.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Statsråden har gått ut og hevdet at studielånet må utbetales i fire bolker, og ikke, som i dag, i to. Angivelig må dette gjøres fordi statsråden ikke mener studentene er i stand til å styre egen privat økonomi. Dette er en form for barnehagementalitet som neppe kan begrunnes ut ifra at en ønsker ansvarlige samfunnsborgere med høyere utdanning.

Har statsråden et så stort ønske om detaljstyring at han ser det riktig å øke de administrative kostnadene for utbetaling og valutakompensasjonsberegning ytterligere?


Les hele debatten