Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til fiskeriministeren

Om at Måløy hamn enno ikkje er godkjend for mottak av fisk frå land utafor EU-området

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): Noregs største fiskerihamn i volum, Måløy, er enno ikkje godkjent for mottak av fisk frå land utafor EU-området.

Kva er grunnen til at slik godkjenning ikkje er innhenta, og kva vil statsråden gjere for å få fortgang i saka?


Les hele debatten