Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om bortfallet av forskriften om delvis dekning av skolepenger for elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler fra høsten 2001

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Lånekassen opplyser i brev 14. februar 2001 at forskriften om delvis dekning av skolepenger for elever ved utenlandske og/eller internasjonale videregående skoler faller bort fra og med høsten 2001. Bortfallet rammer flere hundre elever, og kan gjøre det vanskelig for flere av de berørte skolene å fortsette sin virksomhet.

Er dette tilsiktede konsekvenser av Regjeringens budsjettforslag?


Les hele debatten