Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at Direktoratet for naturforvaltning og Jernbaneverket har signert en avtale om at landets kommuner har ansvaret for å fjerne dyr etter togpåkjørsler

Datert: 22.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark og noen andre fylker har mange trafikkulykker med elg og tog. Direktoratet for naturforvaltning og Jernbaneverket har signert en avtale om at landets kommuner har ansvaret for å fjerne disse døde dyrene.

Synes statsråden det er riktig at kommunene skal sitte igjen med utgiftene?


Les hele debatten