Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Datert: 22.02.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Teaterskolen ved Nordic Black Theatre trues nok en gang av nedlegging. Skolen gir alternativ teaterutdanning, kvalifiserer elever med flerkulturell eller etnisk minoritetsbakgrunn til jobber innenfor kulturlivet og muliggjør det flerkulturelle møtet. Ansvaret for drifta av teaterskolen ligger på flere departement.

Vil statsråden ta initiativ for å redde drifta på kort sikt og sikre forutsigbare rammer for teaterskolen?


Les hele debatten