Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om kystdirektørens uttalelse om at Kystverket har ansvaret for overvåking av kysten i fredstid

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vår nytilsatte kystdirektør hevder i Aftenposten at Kystverket har ansvaret for overvåking av kysten i fredstid og Forsvaret i krigstid. Der er vel slik at Kystverket har et ansvar for å overvåke og veilede skipstrafikk for derigjennom å verne miljøet i særlig utsatte områder.

Kan kystdirektørens avisinnlegg tolkes dithen at Kystverket ser seg om etter flere oppgaver som skal løses basert på brukerfinansiering og økte kostnader for en allerede presset næring?


Les hele debatten