Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til justisministeren

Om at Høyesterett ikke øker straffenivået for drap, på tross av at Riksadvokaten har bedt statsadvokatene kreve lengre straffer, og at justiskomiteen flere ganger har bedt om nivåheving

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av justisminister Hanne Harlem

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Aftenposten skriver 20. januar 2001 at Høyesterett ikke øker straffenivået for drap til tross for at Riksadvokaten har sendt ut rundskriv til landets statsadvokater og bedt om at de krever lengre fengselsstraffer. Ifølge Aftenposten mener Riksadvokaten at 10 års fengsel er passende straff for et "vanlig" forsettlig drap, mens Høyesterett mener 8 år. Justiskomiteen har flere ganger bedt om at straffenivået heves.

På hvilken måte kan statsråden få domstolene til å følge opp sine synspunkter?


Les hele debatten