Spørretimespørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til helseministeren

Om at det ikke kan gis ISF-refusjon når en fylkeskommune kjøper pasientbehandling fra avtalespesialister ved private klinikker

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Det kan ikke gis refusjon når en fylkeskommune kjøper pasientbehandling fra avtalespesialister utenfor sykehus. Dagens regelverk tillater ikke ISF-refusjon av operasjoner kjøpt ved en privat klinikk.

Vil statsråden vurdere om en regelendring i finansieringsordningen kan være hensiktsmessig for å hjelpe flere pasienter raskere ut av operasjonskøene?


Les hele debatten