Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om å gjøre det lettere for småbarnsfedre å prioritere tid til omsorg for egne barn, da evalueringen av kontantstøtten viser at dette er vanskelig på mange arbeidsplasser

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Evalueringen av kontantstøtten viser at det på en rekke arbeidsplasser er vanskelig for småbarnsfedre å få aksept for å prioritere tid og omsorg for egne barn. Ulike mekanismer i arbeidslivet bidrar til å prioritere arbeid framfor omsorg for egne barn.

Hva vil statsråden gjøre for å gjøre det lettere for småbarnsfedre å prioritere tid til omsorg av egne barn?


Les hele debatten