Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å se til at bl.a. yrkeshemmede uten trygderettigheter kan få motta lønn fra arbeidsmarkedstiltaket eller ekstern arbeidsgiver

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det nye regelverket for arbeidsmarkedstiltakene som er på høring, vil ikke forbedre mulighetene for at enkelte grupper av yrkeshemmede kan motta skattbar inntekt fra arbeidsmarkedstiltaket eller fra en ekstern arbeidsgiver.

Vil statsråden se til at bl.a. sosialt yrkeshemmede uten trygderettigheter får mulighet til å motta lønn for derved å tilnærme seg status som ordinær lønnsmottaker?


Les hele debatten