Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til forsvarsministeren

Om forsvarsministerens uttalelse om omfattende kontakter med de forsvarspolitiske talsmenn i Stortinget, og å beklage at han har gitt Stortinget gale opplysninger

Datert: 23.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Ifølge utskrift av lydopptak fra forsvarsministerens pressekonferanse 16. februar, sa statsråd Godal at han hadde hatt "omfattende kontakter" med de forsvarspolitiske talsmenn i Stortinget. Da han i muntlig spørretime 21. februar ble spurt om hvem han hadde snakket med, benektet han opplysningene det ble referert til, og henviste til at han hadde snakket med komiteen.

Vil statsråden beklage at han har gitt Stortinget gale opplysninger?


Les hele debatten