Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til olje- og energiministeren

Om å sikra at Staoil sitt hovudkontor ikkje blir flytta i samband med spørsmålet om privatisering av selskapet

Datert: 31.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten