Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om ambisjonene for Statkrafts videre utvikling, og hvor dominerende rolle selskapet bør ha i det norske kraftmarkedet

Datert: 31.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten