Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om forslaget om å forby bygging av hytter over 100 m^2, og hvorfor ikke kommuner med hyttebygging og turisme som inntektskilde selv kan få bestemme over arealene

Datert: 31.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten