Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at gebyrene ved Brønnøysundregistrene, Skipsregistrene og Patentstyret de siste fem årene har gitt staten en nettofortjeneste på ca. 800 mill. kr

Datert: 26.02.2001
Besvart: 07.03.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): De siste fem årene har gebyrene ved Brønnøysundregistrene, Skipsregistrene og Patentstyret gitt staten en nettofortjeneste på nesten 800 mill. kroner. Dette innebærer at norske bedrifter betaler langt mer for tjenesten enn hva kostnaden for staten er. Det synes i tillegg å være slik at det er uklare regnskapstall for hva den faktiske kostnaden for den enkelte tjeneste er.

Hva vil statsråden gjøre for å få riktig balanse mellom faktisk kostnad og det gebyret som norsk næringsliv skal betale til registrene?


Les hele debatten