Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om for dårlig yrkesveiledning i skolene, og om et prøveprosjekt med å skille rådgivingen i en sosialpedagogisk del og en veiledningsdel

Datert: 28.02.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Yrkesveiledningen i norske skoler er altfor dårlig, sier en forsker ved Høgskolen i Oslo, ifølge en NTB-melding. Det er sløsing med tid og ressurser dersom elever foretar feilvalg i sine utdanningsvalg. Stortinget har vedtatt at det skal settes i gang prøveprosjekt med å skille rådgivingsfunksjonen i en sosialpedagogisk del og en veiledningsdel (Innst. S. nr. 246 for 1998-1999).

Hvor langt har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kommet i arbeidet med denne saken?


Les hele debatten