Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å tilføre kommunene øremerkede midler slik at det lovfestede tilbudet om skolehelsetjeneste blir ivaretatt

Datert: 28.02.2001
Besvart: 07.03.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En ny rapport fra Statens helsetilsyn avdekker kritikkverdige forhold i skolehelsetjenesten. Hele 63 pst. av Norges kommuner bryter lover og forskrifter, og i en rekke kommuner eksisterer det overhodet ikke tilbud om skolehelsetjeneste.

Vil Regjeringen tilføre kommunene øremerkede midler, slik at det lovfestede tilbudet om skolehelsetjeneste blir ivaretatt, eller på annen måte sørge for at barn og unge får det helsetilbudet de har krav på?


Les hele debatten