Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om alternative løsninger for et forsvarlig skoleopplegg for barn med foreldre i utviklingsland, da lange internatopphold vekk fra foreldrene kan være uheldig

Datert: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Mange nordmenn arbeider med bistand, misjon, industri og annet arbeid i utlandet. Forskning og erfaring har de senere år vist at lange internatopphold for barn vekk fra foreldrene kan være uheldig. Misjonsorganisasjoner som driver norske skoler i utviklingsland og har elever fra et større geografisk område, ønsker best mulig ordninger for elevene.

Hvilke alternative løsninger ser statsråden, så barn med foreldre i utviklingsland kan få et forsvarlig skoleopplegg?


Les hele debatten