Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å gjøre særløp mer vanlig for elever som trenger en annen kombinasjon av teori og praksis enn hovedmodellen 2+2

Datert: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Stortinget vedtok ved behandling av Innst. S. nr. 246 for 1998-1999 at det skulle bli lettere å velge særløp for elever som trenger en annen kombinasjon av teori og praksis enn hovedmodellen 2+2. Elever som av ulike grunner har dårlig erfaring med teorifag, får ofte problemer med å nå fagbrev etter hovedmodellen. Mye tyder på at oppmykingen som ligger i Stortingets vedtak ikke har nådd fram til skolemyndigheter og elever.

Hva vil statsråden gjøre for at særløp blir mer vanlig for elever som trenger det?


Les hele debatten