Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om at det ikke fremmes noen melding om sivilt beredskap i vårsesjonen, i strid med Stortingets forutsetninger om helhetlig gjennomgang av forsvar og sivilt beredskap

Datert: 01.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Justisdepartementet vil ikke fremme noen melding om sivilt beredskap i vårsesjonen. Dette må være et brudd med Stortingets forutsetninger om en helhetlig og koordinert gjennomgang av både det militære forsvar og det sivile beredskap, slik det fremgår av St.meld. nr. 25 for 1997-1998, jf. Innst. S. nr. 241 for 1997-1998.

Mener statsråden at en slik mangel på helhetstenkning er akseptabel i dagens situasjon, og hvordan begrunner statsråden bruddet med Stortingets forutsetninger?


Les hele debatten