Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å styrke veterinærutdanningen og forskningen ved Norges veterinærhøgskole for å beskytte landet mot epidemier i Europa som truer matvaretrygghet og dyre- og folkehelse

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Norges veterinærhøgskole har nasjonalt ansvar for utdanning av veterinærer og for veterinærmedisinsk forskning. Norges veterinærhøgskole skal fremme et etisk forsvarlig dyrehold, en sunn dyrebestand og sikre matvaretryggheten for mennesker og dyr.

Hvilke tiltak tenker statsråden å iverksette for å styrke veterinærutdanningen og forskningen ved Norges veterinærhøgskole for å beskytte landet mot trusselen fra epidemiene som herjer i Europa, og som truer vår matvaretrygghet, dyrehelse og folkehelse?


Les hele debatten