Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om informasjonen EU har fått om Norges overvåking av den maritime yttergrensen

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Justisministeren hevder at overvåkingen av den maritime yttergrensen er ivaretatt. Ifølge statsråden har EU fått en detaljert redegjørelse for vår grenseovervåking, både kvalitativt og kvantitativt. Som Stortinget, er vel EU også informert om en døgnkontinuerlig drift av kystradarene i Sør-Norge, om en integrering av overvåkingssystemene i 2001, og etablering av en døgnkontinuerlig kystovervåking.

I og med at overvåkingen i Sør-Norge nå er basert på tre kystvaktfartøyer, er vel noen feilinformert?


Les hele debatten