Spørretimespørsmål fra Randi Karlstrøm (KrF) til landbruksministeren

Om fordelingen av ekstraordinære midler avsatt i reindriftsavtalen pga. økonomisk krise

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Randi Karlstrøm (KrF)

Spørsmål

Randi Karlstrøm (KrF): I reindriftsavtalen er det satt av 20 mill. kroner i ekstraordinære midler på grunn av økonomisk krise hos reindriftsfamiliene.

Etter hvilke kriterier skal dette fordeles?


Les hele debatten