Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om begrunnelsen for å senke og utvanne kvalitetskravene til høgskoler som vil kvalifisere seg til universitetsstatus

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Flere av våre høyskoler arbeider for tiden hardt for å strekke seg etter de høye og klare kvalitetskriteriene Mjøs-utvalget har foreslått for at høyskoler skal kunne kvalifisere seg til universitetsstatus.

Hvilken begrunnelse har statsråden for å senke og utvanne disse kvalitetskravene drastisk, slik han har gått ut med offentlig i forkant av den varslede stortingsmeldingen om reformer i høyere utdanning?


Les hele debatten