Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om omgående bevilgning av midler til oppussing av Oslo domkirke for at de mest nødvendige arbeider skal være avsluttet innen kronprinsens bryllup

Datert: 02.03.2001
Besvart: 07.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Oslo domkirke, som benyttes ved viktige nasjonale begivenheter, har et akutt behov for oppussing. Dersom de mest nødvendige arbeider skal være avsluttet innen kronprinsens bryllup 25. august, må det bevilges minst 8 mill. kroner omgående.

Vil statsråden ta initiativ til at disse midlene kan skaffes til veie?


Les hele debatten